Vesti

Upišite ove datume jer Vam u naredna tri meseca spremamo nekoliko dobrih događaja od kojih će koncert Riblje Čorbe biti u hali Park, a ostali događaji u Čaurnici. I naravno da to nije sve, pripremamo Vam još lepih stvari do kraja godine...

#sumadijafest #kragujevac #ribljacorba

Glasanje

Koncerti

ŠUMADIJA FEST

Šumadija Fest je festival koji obiluje muzičkim i umetničkim aktivnostima, sa namerom da doprinosi razvoju i prezentaciji kulture i edukacije mladih ljudi i omogući im da učešćem na velikom muzičkom dogadjaju istovremeno prate predavanja, tribine, radionice i razmenjuju iskustva iz unapred odabranih aktuelnih tema iz svih oblasti.
Motiv za pokretanje festivala je da se u srcu Šumadije pokrene dodađaj koji će se svake godine dešavati u isto vreme i koji će doprineti kvalitetnijem društvenom životu mladih i okupiti veliki broj domaćih i stranih posetilaca. Program festivala je bogat, a zastupljeni su različiti muzički pravci kao i različite sfere umetnosti.