Vesti

Predstavljamo Vam zajednički projekat "PLUG & PLAY", u organizaciji Šumadija Fest Kragujevac, Garage Reunion i RUHR.

Koncept projekta je da uz kombinaciju dva pravca elektronske muzike po prvi put upoznamo publiku sa do sada neiskorišćenim spratom već poznatog objekta na Kneževom arsenalu u Kragujevcu.
Na ovom događaju nastupiće sledeći izvođači:

► FIRST FLOOR

Glasanje

Koncerti

ŠUMADIJA FEST

Šumadija Fest je festival koji obiluje muzičkim i umetničkim aktivnostima, sa namerom da doprinosi razvoju i prezentaciji kulture i edukacije mladih ljudi i omogući im da učešćem na velikom muzičkom dogadjaju istovremeno prate predavanja, tribine, radionice i razmenjuju iskustva iz unapred odabranih aktuelnih tema iz svih oblasti.
Motiv za pokretanje festivala je da se u srcu Šumadije pokrene dodađaj koji će se svake godine dešavati u isto vreme i koji će doprineti kvalitetnijem društvenom životu mladih i okupiti veliki broj domaćih i stranih posetilaca. Program festivala je bogat, a zastupljeni su različiti muzički pravci kao i različite sfere umetnosti.