AKREDITACIJE

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva! Ispunite sva polja i pošaljite nam formular u predviđenom roku.
Zahtev za akreditovanje predstavnika medija za koncerte može se podneti isključivo ovim putem. Ovaj formular služi isključivo za akreditovanje predstavnika medija za koncerte.
Molimo Vas da uvek poštujete rok za slanje zahteva za akreditovanje, kao i da odobrene akreditacije preuzimate u dogovorenom terminu.
Predstavnici radio stanica za koncerte mogu akreditovati jednog novinara.
Ukoliko ste predstavnik štampe ili web portala, u polje ekipa možete upisati +1, za fotoreportera.
Ukoliko ste predstavnik televizije, u polje ekipa možete upisati +2, za snimatelja i asistenta.
U polje 'medija plan' potrebno je navesti precizno i tačno objašnjenje o načinu na koji je Vaš medij podržao ili će podržati (najaviti) koncert: datum objavljivanja informacija, rubrika/emisija, autor i priložiti najavu u formi koja Vam odgovara (scan, link i sl.).
Odgovor o odobrenju / odbijanju zahteva za akreditovanje dobićete elektronskim putem.
Rok za akreditovanje počinje od dana objavljivanja koncerta, a završava se pet dana pred koncert.


ONLINE FORMULAR ZA PRESS AKREDITACIJU


*

*

*


*

*

*

*

*
*

*